Uslovi korišćenja i Opšti uslovi

U nastavku pronađite Uslove korišćenja za našu veb lokaciju i vezu do naših Opštih uslova kupovine.

Terms of Use

© 2021 Ecolab USA Inc. Sva prava zadržana.
Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233

Ecolab sadržaj

Ecolab USA Inc. održava ovu veb lokaciju kao pogodnost za onlajn korisnike. Verovalo se da su informacije koje se nalaze na www.ecolab.com bile tačne u vreme kada su ih onlajn zajednica objavila na javnom uvidu. Ecolab USA Inc. se ne obavezuje da će ažurirati ili ispraviti bilo koju informaciju koja se pojavljuje na ovoj veb stranici.

Sadržaj treće strane

Određene veze u okviru ove veb stranice vode onlajn korisnike na druge sajtove koji se nalaze izvan www.ecolab.com za koje Ecolab USA Inc. nema kontrolu nad sadržajem. Veze se pružaju korisnicima na mreži isključivo radi pogodnosti i uključivanje takvih veza od strane Ecolab USA Inc. ne implicira bilo kakvo odobravanje informacija od strane Ecolab USA Inc. Ecolab USA Inc. ne daje nikakve izjave ili garancije, izričite ili implicirane, i pretpostavlja nema odgovornosti u vezi sa bilo kakvom upotrebom ovih informacija.

Pravo na prikazivanje, reprodukciju i distribuciju

Ecolab USA Inc. daje bilo kojoj osobi pravo da prikaže, reprodukuje i distribuira kopije sadržaja koji se nalaze na www.ecolab.com, što je podložno sledećim uslovima:

  1. Sadržaj se koristi samo u informativne svrhe i ne sme se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe.
  2. Gore navedeno obaveštenje o autorskim pravima mora se pojaviti na svakom primerku publikacije ili bilo kom delu te publikacije.

Osim kao što je gore navedeno, nikakva prava ili licenca se ne dodeljuju pod bilo kojim autorskim pravom, patentom ili žigom Ecolab USA Inc. bilo kojoj drugoj strani.

Opšti uslovi poslovanja

Preuzmite ovde naše Opšte uslove & Uslovi.