Politika privatnosti

Globalna politika privatnosti društva Ecolab Inc.

1.0 Svrha

Ecolab Commitment to Data Privacy

Dole navedena politika navodi lične podatke koje Ecolab može da prikuplja, kako Ecolab koristi i štiti te podatke, i sa kim ih možemo deliti. Ova politika ima za cilj da obavesti pojedince u vezi sa ličnim podacima u nastojanju da bude u skladu sa zakonima i propisima o privatnosti podataka u nadležnostima u kojima Ecolab posluje.

Ecolab podstiče naše zaposlene, nezavisne izvođače, kupce, dobavljače, komercijalne posetioce, poslovne saradnike, investitore i druge zainteresovane strane da pročitaju ove smernice. Korišćenjem naše veb stranice ili dostavljanjem ličnih podataka društvu Ecolab na bilo koji drugi način, potvrđujete da razumete i da se slažete da vas ove smernice obavezuju i da se slažete da Ecolab može prikupljati, obrađivati, prenositi, koristiti i otkrivati vaše lične podatke onako kako je opisano u ovoj politici privatnosti.

2.0 Lični podaci

Ecolab je posvećen očuvanju svih razumnih mera predostrožnosti kako bi se osigurala privatnost i sigurnost ličnih podataka koje je prikupio Ecolab. Tokom korišćenja naše veb stranice ili putem druge komunikacije sa društvom Ecolab, Ecolab može prikupljati i obrađivati lične podatke. U principu, Ecolab prikuplja lične podatke za kontakt (npr. ime, firmu, adresu, broj telefona i imejl adresu), koje svesno pružate bilo registracijom, anketom, odgovaranjem na pitanja ili na neki drugi način za upotrebu u našim poslovnim odnosima. Ponekad možemo prikupiti dodatne lične podatke koje dobrovoljno pružite, uključujući, ali ne ograničavajući se na, naziv radnog mesta, dodatne kontakt informacije, datum rođenja, hobije, područja interesa i profesionalnu povezanost.

3.0 Korišćenje ličnih podataka

Veb stranica društva Ecolab namenjena je za korišćenje od strane klijentata društva Ecolab, komercijalnih posetilaca, poslovnih saradnicima, investitora i drugih zainteresovanim strana u poslovne svrhe. Lični podaci koje Ecolab prikuplja putem svoje veb stranice ili na neki drugi način koriste se kao podrška našem poslovnom odnosu sa vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obradu porudžbina kupaca, porudžbina dobavljača, upravljanje računima, upoznavanje potreba kupaca, odgovaranje na upite i omogućavanje pristupa informacijama. Takođe, u skladu sa zakonima i propisima relevantne nadležnosti kako bismo podržali naš odnos sa vama:

  • možemo da delimo lične podatke sa našim podružnicama širom sveta kako bismo bolje razumeli vaše poslovne potrebe i kako možemo da poboljšamo svoje proizvode i usluge;
  • možemo da koristimo nezavisne dobavljače usluga koji će nam pomoći u prikupljanju, sakupljanju ili obradi ličnih podataka u vezi sa uslugama vezanim za naš poslovni odnos;
  • mi (ili treće lice u naše ime) možemo da koristimo lične podatke da vas kontaktiramo u vezi sa ponudom društva Ecolab u znak podrške vašim poslovnim potrebama ili da bismo sproveli onlajn ankete u cilju boljeg razumevanja potreba naših kupaca; i
  • možemo da koristimo lične podatke za marketinške i promotivne aktivnosti.

Ako odlučite da se vaši lični podaci ne koriste kao podrška našem odnosu sa kupcima (posebno direktni marketing ili istraživanje tržišta), poštovaćemo vaš izbor. Ne prodajemo vaše lične podatke trećim licima, niti ih delimo sa trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj politici privatnosti. Ecolab će zadržati vaše lične podatke sve dok održavate odnos klijenta sa društvom Ecolab i/ili ako ste se registrovali za primanje marketinške ili druge komunikacije od strane društva Ecolab, sve dok ne zatražite da te lične podatke izbrišemo.

4.0 Nezavisni dobavljači usluga

Ecolab je komercijalni operater svoje veb stranice i koristi dobavljače usluga kako bi pomogao u hostingu ili na drugi način deluje kao obrađivač podataka, da bi pružio softver i sadržaj za naše veb stranice i pružio druge usluge. Ecolab može otkriti lične podatke koje ste Vi dostavili ovim trećim stranama koje pružaju takve usluge po ugovoru radi zaštite vaših ličnih podataka. Ecolab je posebno angažovao YouTube, podružnicu kompanije Google, da pomogne u pružanju određenog interaktivnog sadržaja na veb stranici  (informacije o tim dobavljačima usluga mogu se naći u YouTube Uslovima korišćenja usluge i Google politici privatnosti). Pored toga, u skladu sa zakonima i propisima relevantne nadležnosti, Ecolab može otkriti lične podatke ukoliko je takvo otkrivanje:

  • upotreba ličnih podataka u dodatnu svrhu koja je direktno povezana sa prvobitnom svrhom zbog koje su lični podaci prikupljeni;
  • potrebno pripremiti se, pregovarati i izvršiti ugovor sa vama;
  • propisano zakonom ili ukoliko to zahtevaju nadležni državni ili sudski organi;
  • neophodno za uspostavljanje ili očuvanje pravnog zahteva ili odbrane;
  • deo korporativnog restrukturiranja, prodaje imovine, spajanja ili prodaje; ili,
  • je neophodno za sprečavanje prevara ili drugih nezakonitih aktivnosti, kao što su namerni napadi na sisteme informacione tehnologije društva Ecolab.

5.0 Međunarodni prenos podataka

Za naše klijente u Švajcarskoj i Evropskoj uniji (EU), imajte na umu da Ecolab (kao kompanija sa sedištem u SAD-u) posluje i preko svojih direktnih i indirektnih podružnica u zemljama izvan Švajcarske i EU (uključujući SAD) i može uključivati određene treće stranke (kao što je gore opisano). Ako koristite naše veb stranice ili veb portale, ili, svi podaci, uključujući lični podaci, mogu biti preneti društvu Ecolab (uključujući podizvođače koji možda održavaju i/ili upravljaju našom veb stranicom) u Sjedinjenim Državama i drugde, i mogu se preneti trećim stranama koje mogu se nalaziti bilo gde u svetu. Iako ovo može obuhvatati primaoce informacija koji se nalaze u zemljama u kojima postoji možda niži nivo pravne zaštite vaših ličnih podataka nego u vašoj državi, zaštitićemo vaše podatke u skladu sa zahtevima koji važe za vaše podatke i/ili lokaciju. Konkretno, za prenos podataka van EU, Ecolab će koristiti ugovore o prenosu podataka koji sadrže standardne ugovorne klauzule. Korišćenjem naših veb stranica ili veb portala nedvosmisleno pristajete na prenos svojih ličnih podataka i drugih podataka u Sjedinjene Američke Države i drugde u svrhe i upotrebe koje su ovde opisane.

6.0 Automatski prikupljeni podaci koji nisu lični

Kada veb stranicama ili veb portalima društva Ecolab, možemo automatski (tj. ne registracijom) prikupljati podatke koji nisu lični (npr. tip internet pretraživača i operativni sistem koji se koristi, naziv domena veb stranice sa koje ste došli, broj poseta, prosečno vreme provedeno na veb stranici, pregledane stranice). Ove podatke možemo koristiti i deliti sa našim podružnicama širom sveta i povezanim dobavljačima usluga kako bismo nadgledali atraktivnost naših veb stranica i poboljšali njihove performanse ili sadržaj. U ovom slučaju, obrada se vrši anonimno i po nahođenju društva Ecolab.

7.0 Ostali onlajn podaci

Pored toga, određene onlajn tehničke aplikacije ili druge interakcije koje imate sa društvom Ecolab mogu zahtevati unos poslovnih i tehničkih podataka. Davanjem traženih informacija pristajete na to da ih Ecolab obrađuje i čuva. Ako se Ecolab nije obavešten da želite da ove informacije budu uklonjene sa servera društva Ecolab, Ecolab može zadržati takve informacije i koristiti ih za buduće komercijalne komunikacije. Zahtev za uklanjanje ovih podataka možete podneti na dole navedene kontakt informacije. Ecolab će preduzeti sve razumne mere predostrožnosti kako bi se osiguralo da takve informacije neće biti pružene niti otkrivene drugim trećim stranama, osim, ako je primenljivo, onim trećim licima koja obavljaju hosting, održavanje i srodne usluge na veb stranici.

8.0 “Kolačići” – Informacije koje se automatski čuvaju na vašem računaru

Kolačići su informacije koje se automatski čuvaju na računaru korisnika veb stranice. Kada korisnik pregleda veb stranice društva Ecolab, Ecolab može da uskladišti neke podatke na računaru korisnika u obliku „kolačića“ kako bi automatski prepoznao korisnika prilikom budućih poseta veb stranicama društva Ecolab. Ecolab će uložiti razumne napore da osigura usklađenost sa zakonima i propisima relevantnih nadležnostima u vezi sa kolačićima.

9.0 Deca

Ecolab neće svesno prikupljati lične podatke dece mlađe od 18 godina. Veb stranice društva Ecolab nisu namenjene osobama mlađim od 18 godina.

10.0 Bezbednost i integritet podataka

Ecolab će preduzeti razumne mere predostrožnosti da zaštiti lične podatke u svom posedu od rizika od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, promene i uništenja. Ecolab povremeno preispituje svoje mere bezbednosti u nastojanju da osigura privatnost ličnih podataka.

Ecolab će koristiti lične podatke samo na načine koji su kompatibilni sa svrhama u koje su prikupljeni ili koje ste naknadno odobrili. Iako će Ecolab preduzeti razumne korake kako bi osigurao da lični podaci budu relevantni za predviđenu upotrebu, tačni, potpuni i aktuelni, Ecolab se takođe oslanja na svakog pojedinca da pomogne u pružanju tačnih ažuriranja svojih ličnih podataka.

11.0 Linkovi ka drugim veb stranicama

Veb stranice društva Ecolab mogu sadržati „linkove“ do veb stranica u vlasništvu i kojima upravljaju treće strane. Pristupanjem ovim linkovima, koji su obezbeđeni radi vaše udobnosti, napustićete našu veb stranicu i tada će se primenjivati prakse privatnosti druge veb stranice. Ova politika se ne odnosi na bilo kakve lične podatke koje pružate nepovezanim trećim stranama.

12.0 Čuvanje podataka

U principu, Ecolab će zadržati lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za određenu svrhu obrade, i u skladu sa politikom upravljanja evidencijom društva Ecolab, ili ako to drugačije zahtevaju zakoni i propisi određene nadležnosti. Na primer, podaci će se zadržati tokom vremenskog perioda za koji ste ovlašćeni da koristite veb stranice društva Ecolab, uključujući sve alate društva Ecolab dostupne putem naših veb stranica. Po prestanku takvog ovlašćenja, vaši lični podaci u vezi sa korišćenjem veb stranica društva Ecolab biće uklonjeni.

13.0 Pristup podacima i ispravljanje

Na zahtev, Ecolab će pojedincima odobriti razuman pristup ličnim podacima koje poseduje o njima. Pored toga, Ecolab će preduzeti razumne korake da omogući pojedincima da isprave, izmene ili izbrišu informacije za koje se pokaže da su netačne ili nepotpune. Ecolab se takođe oslanja na svakog pojedinca da pomogne u pružanju tačnih ažuriranja svojih ličnih podataka. Kako bi pristupio, ispravio, izmenio ili izbrisao lične podatke koje Ecolab poseduje o pojedincu, pojedinac treba da kontaktira sledeće:

TELEFON: +1-844-880-8355 | IMEJL: dataprivacy@ecolab.com

14.0 EU prava na privatnost podataka

Ako se vaši lični podaci obrađuju u EU ili ste rezident EU, Opšta uredba o zaštiti podataka EU daje vam određena prava prema zakonu. Konkretno, pravo na pristup, ispravku ili brisanje ličnih podataka koje Ecolab ima o vama.

U meri u kojoj je to potrebno prema važećem zakonu, Ecolab će pojedincima omogućiti razuman pristup ličnim podacima koje Ecolab o njima poseduje i preduzeće razumne korake da omogući tim pojedincima da isprave, izmene ili izbrišu informacije koje Ecolab o njima ima. Ecolab se takođe oslanja na svakog pojedinca da pomogne u pružanju tačnih ažuriranja svojih ličnih podataka. Da bi pristupio, ispravio, izmenio ili izbrisao lične podatke koje Ecolab poseduje o pojedincu, pojedinac treba da kontaktira svoju osobu za komercijalni kontakt sa društvom Ecolab ili da nas kontaktira na sledeću adresu e-pošte: dataprivacy@ecolab.com.

Ako imate komentar, pitanje ili žalbu na to kako Ecolab postupa sa vašim ličnim podacima, pozivamo vas da nas kontaktirate kako biste nam omogućili da to rešimo. Pored toga, pojedinci koji se nalaze u EU mogu podneti žalbu u vezi sa obradom svojih ličnih podataka organima za zaštitu podataka EU (DPA). Sledeća veza može vam pomoći u pronalaženju odgovarajućeg DPA:  https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Promene ove politike

Ecolab zadržava pravo da povremeno modifikuje ovu politiku kako bi tačno odražavao zakonsko i regulatorno okruženje i naše principe prikupljanja podataka. Kada se izvrše bitne promene u ovoj politici, Ecolab će revidiranu politiku objaviti na našoj veb stranici.

16.0 Privatnost podataka zaposlenih u društvu Ecolab

Više informacija o politici privatnosti podataka zaposlenih u društvu Ecolab možete pronaći ovde: https://www.ecolab.com/epp.

17.0 Pitanja i komentari

Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa ovom politikom (npr. za pregled i ažuriranje ili uklanjanje vaših ličnih podataka iz naše baze podataka), kontaktirajte nas na +1-844-880-8355 ili dataprivacy@ecolab.com