Navigacija

Partnerstvo za pomoć u rešavanju globalnih izazova

U Ecolab-u je to ono što najbolje radimo. Naših 44.000 saradnika pruža sveobuhvatna rešenja, preglede zasnovane na podacima i personalizovanu uslugu za unapređenje bezbednosti hrane, održavanje čistog i bezbednog okruženja, optimizaciju upotrebe vode i energije i poboljšanje operativne efikasnosti i održivosti na skoro tri miliona lokacija kupaca u više od 170 zemalja.

Mi smo svuda gde je važno - Everywhere It Matters

Od restorana i hotela do elektroenergetskih i proizvodnih pogona, više od 25.000 saradnika u prodaji i uslugama kompanije Ecolab, najveća i najbolje obučena snaga direktne prodaje i usluga u industriji, pomažu kupcima u rešavanju izazova čišćenja, higijene i upravljanja vodom i energijom. Mnogi najprepoznatljiviji svetski brendovi oslanjaju se na Ecolab koji pomaže u obezbeđivanju operativne efikasnosti, integriteta proizvoda i reputacije brenda.

Personalizovana usluga

Krajnja konkurentska prednost kompanije Ecolab nalazi se u našoj vodećoj prodajno-uslužnoj službi u industriji. Svaki izazov za kupca je jedinstven, zbog čega se naših 25.000 saradnika na terenu udružuje sa kupcima u njihovim objektima, pružajući personalizovane konsultacije i usluge. Naši stručnjaci koriste rigorozan proces za prikupljanje podataka, primenu napredne tehnologije, preispitivanje procesa i pružanje rešenja za rešavanje jedinstvenih ekonomskih, socijalnih i ekoloških izazova naših kupaca.

Iza svakog predstavnika na terenu stoji tim istraživača, naučnika, inženjera, regulatornih stručnjaka i drugih stručnjaka koji marljivo rade na rešavanju izazova kupaca, razvijaju nova rešenja i ispunjavaju hitne potrebe.

Inovativna rešenja

Ecolab ima dugu istoriju inovacija. Naša strategija se zasniva na hemiji, digitalnoj tehnologiji i uslugama kako bi pružila eksponencijalnu vrednost za kupca. Naš tim od 1.200 naučnika, inženjera i tehničkih specijalista stvara najbolja rešenja koja se odgovorno donose i razvijaju sa pažnjom na uticaj na čoveka i životnu sredinu. Svojom stručnošću u osnovnim tehnologijama, uključujući antimikrobna sredstva, izdavanje i nadgledanje, ličnu higijenu i higijenu životne sredine, polimere, površinski aktivne supstance, čvrstu hemiju, upravljanje vodom i analitiku podataka, pomažemo u poboljšanju operativne efikasnosti, kvaliteta proizvoda i sigurnosti za naše kupce.

Naša svrha i vizija

Ujedinjuje nas naša opredeljenost da svet učinimo čistijim, sigurnijim i zdravijim - pomažemo uspeh preduzeća a istovremeno i da štite ljude i vitalne resurse. Naša vizija je da budemo globalni lider u vodi, higijeni i antimikrobnim tehnologijama i uslugama - pružajući i štiteći ono što je od vitalnog značaja: čistu vodu, bezbednu hranu i zdravu životnu sredinu.

Kada naši kupci uspeju, mi uspevamo.

 

Ecolab je svuda gde je važno. Jer ono što radimo - i kako to radimo - svuda je bitno.

Naš brend za vodu

Nalco Water

Nalco Water, Ecolab kompanija, nudi inovativna rešenja za prečišćavanje i upravljanje vodom, poboljšanja procesa i kontrolu zagađivača - optimizujući kvalitet proizvoda i operativne troškove za naše kupce, istovremeno smanjujući njihov uticaj na životnu sredinu.